Realiseer de woonwens van je internationale klant

Overweegt je internationale klant om een huis in Nederland te kopen? Dan hebben wij ruime financieringsmogelijkheden om zijn woonwens waar te maken. We zetten de mogelijkheden hieronder voor je op een rij.

stel verhuizen

Verblijfsstatus

Afhankelijk van de nationaliteit en/of de verblijfsvergunning van de hoofdaanvrager zijn er twee hoofdscenario's mogelijk:

 • Reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde

  Verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit; (type II, IV, V) voor onbepaalde tijd in Nederland; (type EU/ EER) 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie'.

  Denk hier bijvoorbeeld aan een kennismigrant, een EU-langdurig ingezetene en een wetenschappelijk onderzoeker.

 • 90% van de reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde

  Verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een tijdelijk verblijfsdoel; (type Familielid EU/EER) 'Verblijfs- document voor familieleden van gemeenschapsonderdaan'.

  Dit geldt bijvoorbeeld voor een internationale student/studie, seizoenarbeid of een overplaatsing binnen een onderneming.

PORTRAIT OF YOUNG MAN

Woon- en verblijfstatus

De aanvrager(s) heeft op het moment van aanvragen een woon- en verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland. Daarnaast moet de aanvrager na het passeren van de hypotheek zijn vaste woon- en verblijfplaats in Nederland hebben.

Let op! Het acceptatie-inkomen dient altijd in euro's te zijn.

GROUP OF PEOPLE STANDING AT HOME

Wist je dat?

 • Toelagen die niet dienen voor vergoedingen van kosten én  onvoorwaardelijk inkomensbestanddelen zijn, mogen worden meegenomen in het toetsinkomen voor maximaal 25% van het bruto jaarinkomen incl. vakantiegeld.
 • ING stelt geen extra voorwaarden aan het dienstverband anders dan het reguliere ING Acceptatiebeleid. Is je klant korter dan 6 maanden in dienst bij de huidige werkgever? Dan vragen wij het UWV Verzekeringsbericht op.
 • Als er een 'Verklaring voortzetting dienstverband voor een duur van minimaal 36 maanden' is afgegeven op de werkgeversverklaring, wordt het inkomen meegenomen als toetsinkomen, conform de voorwaarden voor vast dienstverband.
 • Heeft je klant te maken met de 30%-regeling? Dan rekent ING met het volledige bruto jaarinkomen.

ING Acceptatiebeleid artikel 1.5 Verblijfsstatus

Voor iedere aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, geldt dat die in het bezit moet zijn van een geldige verblijfsvergunning. Indien de hoofdaanvrager beschikt over één van onderstaande verblijfsvergunningen, geldt de reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde:

• Nationaliteit van een EU-lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland

• Een verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit, zoals een kennismigrant

• Een verblijfsvergunning (type II, IV, V) voor onbepaalde tijd in Nederland

• Een verblijfsvergunning (type EU/EER) 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie'

Let op! Indien de hoofdaanvrager beschikt over één van onderstaande verblijfsvergunningen, geldt een verstrekking van maximaal 90% van de reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde:

• Een verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een tijdelijk verblijfsdoel

• Een verblijfsvergunning (Type Familielid EU/EER) 'Verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdaan'

Voor iedere mede-aanvrager wiens inkomen nodig is voor de financiering, geldt dat die in het bezit moet zijn van één van de hiervoor genoemde verblijfsvergunningen (zie alle bovenstaande bullets).

Wij hanteren artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit. Kijk voor meer informatie ook op ind.nl