Maak verhuizen naar hét droomhuis waar

Een grotere tuin, meer of juist minder woonoppervlak, gezinsuitbreiding of liever gelijkvloers? Het zijn zomaar een paar woondromen van je klanten om te willen verhuizen. Misschien staat zelfs eindelijk hét huis in die fijne woonwijk te koop en is dit dé kans om de huidige koopwoning te koop te zetten en de volgende stap te wagen. Wil je samen met je klant zijn woonwens realiseren? Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden voor jouw doorstromer.

Verhuizen_doorstromers

Gaat je klant verhuizen?

Heeft je klant al een ING hypotheek en gaat hij verhuizen? Dan kan hij binnen 6 maanden na aflossing van de hypotheek gebruik maken van de verhuisregeling. De klant kiest dan om de huidige rente mee te nemen voor de restant rentevaste periode of de rente te middelen met de actuele rente. Een nieuwe hypotheek aanvragen tegen de dan geldende rente kan natuurlijk ook.

Makelaar met kijkers in de tuin_doorstromers

Nu ruimere mogelijkheden bij overbrugging

De huidige woning is nog niet verkocht
Wanneer de huidige woning nog niet is verkocht, is een overbrugging van maximaal 90% van de marktwaarde mogelijk. De marktwaarde van te verkopen woning wordt bepaald door getaxeerde marktwaarde of de overeengekomen verkoopprijs in het verkoopcontract. Mocht de woning getaxeerd worden door middel van ING Calcasa Desktoptaxatie dan geldt er een overbruggingspercentage van maximaal 90%.

De huidige woning is al wel verkocht
Als je klant zijn huidige woning al wel heeft verkocht, is een overbrugging van de netto verkoopprijs -/- het restant hypotheekbedrag mogelijk. De waarde van een verpand opbouwproduct kan tot 80% worden meegenomen. Overigens hoeven de ontbindende voorwaarden nog niet te zijn verlopen.

1153579434

Wil je klant verbouwen?

Het realiseren van de woonwens van je klant wordt nog mooier met een bouwdepot dat zonder kosten 24 maanden geldig is. Deze is onder voorwaarden te verlengen met een jaar. Mocht de verbouwing minder dan
€ 15.000 kosten dan is er geen bouwdepot noodzakelijk (alleen zonder NHG), maar wordt het geld bij passeren meteen uitbetaald. Zo kan een verbouwing tot in de puntjes gerealiseerd worden. 

nieuwbouw_doorstromers

Nieuwbouw

Is het droomhuis van je klant een nieuwbouwwoning? Projectmatige of individuele nieuwbouw, het kan allebei. Bij individuele nieuwbouw heeft de bouwgrond dan wel een woonbestemming en is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend, maar hoeft deze nog niet te zijn afgegeven. 

dubbele woonlasten_doorstromers

Belangrijk om te weten!

Wanneer er sprake is van dubbele woonlasten omdat je klant tijdelijk meer dan één woning heeft, moet er aangetoond worden dat er voldoende eigen middelen zijn óf dat de dubbele woonlasten volledig op het inkomen gedragen kunnen worden. Bij nieuwbouw geldt dat alleen de rente uit het bouwdepot betaald kan worden, de aflossingsverplichting daarentegen niet.

De aantrekkelijke voorwaarden van ING

ING Hypotheken heeft aantrekkelijke voorwaarden voor je doorstromer, waaronder:

  • Aflossingsvrij: tot maximaal 50% van de marktwaarde, zowel in box 1 als in box 3 met een looptijd van max. 30 jaar
  • De rente kan tussentijds aangepast worden met rentemiddeling waarbij de nieuwe rentevaste periode maximaal 12 jaar is
  • De rente tussentijds aanpassen met afkoopkosten kan ook
  • ING heeft 11 schuld-marktwaardeklassen waarbij op verzoek een tussentijdse aanpassing op schuld-marktwaardeverhouding kan worden gedaan