Dromen realiseren met een ING Hypotheek

Jouw 57+ klanten staan volop in het leven en hebben specifieke woonwensen die bij hun levensfase passen. Tegelijkertijd wil men vaak goed voorbereid zijn op de periode na het werkende leven. Hieronder lees je meer over onze hypotheekoplossingen speciaal voor deze 57+ klanten.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je relatiemanager.

Senioren_echterpaar_klussen

Overwaarde om dromen te realiseren

 • Kinderen helpen bij aankoop woning
 • Schenken
 • Inkomen aanvullen
 • Financiële buffer creëren
 • Zorg inkopen
 • Of andere dromen realiseren
TRAM-TRAB_vrouw in paars

Comfortabel wonen: verhuizen of verbouwen

 • Kleiner of gelijkvloers wonen
 • Groener wonen of juist naar de stad
 • Verbouwen voor extra wooncomfort
 • Of verduurzamen van de woning
966758184

Opnieuw klaar voor de toekomst

 • Blijven wonen met rust en langdurige zekerheid
 • Hypotheek die past bij de pensioensituatie
 • Profiteren van historisch lage rentes
 • Overwaarde uit de stenen halen
 • Einde looptijd: hét moment voor een hypotheekgesprek

Nieuw! Verruimingen voor senioren

Je 57+ klant kan zich nu nog beter voorbereiden op de toekomst met de verruimingen die sinds 1 juli 2021 zijn vastgelegd in het ING Acceptatiebeleid. Hieronder even voor je op een rij:

Uitzondering naderen pensioeninkomen
Je mag toetsen op werkelijke lasten als de oudste aanvrager de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Tijdelijk inkomensarme periode
Je klant kan het verschil tussen de annuïtaire financieringslast en de maximaal toegestane woonlast gedurende de inkomensarme periode opvangen met aantoonbaar vrij vermogen. Onder vrij vermogen verstaan we onder meer ook de overwaarde van de eigen woning die vrijkomt uit verkoop van de eigen woning of door het belenen van deze overwaarde. Overigens mag tussen het moment van aankoop van de nieuwe woning en de verkoop van de oude woning maximaal 6 maanden zitten. Uiteraard moet de klant in deze tussenliggende periode de hypotheek kunnen betalen.

Help jij je 57+ klanten om opnieuw klaar te zijn voor de toekomst?

De unieke elementen van onze oplossingen voor 57+ klanten op een rij:

Een uitzondering op de toetsing met pensioeninkomen:

Voor de maximale hypotheek op de AOW-gerechtigde leeftijd mogen de financieringslasten van de hypotheek worden vastgesteld op basis van een niet annuïtaire toets (werkelijke lasten)*

 • mits de aanvrager(s), wiens inkomen benodigd is als toetsinkomen, binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of
 • bij 67+ leeftijd de rentevaste periode bij aanvraag minimaal 10 jaar is
 • en de hypotheek op AOW-leeftijd maximaal 75% van de marktwaarde van de woning bedraagt en
 • er tot 50% van de woningwaarde aflossingsvrij gefinancierd wordt.
 • Dit geldt zowel voor Box 1 als Box 3 financieringen

Verder:

 • Opnieuw kiezen voor een juridische looptijd van 30 jaar
 • Interne én externe oversluitingen
 • Geen restrictie op leeftijd
 • Overlijdensrisicoverzekering niet verplicht
 • Geen minimale maar ook geen maximale hoofdsom

Belangrijk om te weten!

 • Op basis van het huidige inkomen is de annuïtaire financieringslast niet hoger dan de maximaal toegestane woonlast.
 • De maximaal toegestane woonlast op de AOW-gerechtigde leeftijd wordt berekend op basis van het toekomstig pensioeninkomen.
 • Bij het aangaan van de hypotheek moet op de AOW-gerechtigde leeftijd de resterende rentevaste periode nog minimaal 10 jaar zijn, dat betekent:
 • Bij aanvang minimaal 12 jaar rentevast indien de leeftijd van de jongste aanvrager twee jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd is.
 • Bij aanvang minimaal 15 jaar rentevast indien de leeftijd van de jongste aanvrager vijf jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd is. 
 • In alle overige gevallen dient de rentevaste periode bij aanvang minimaal 20 jaar te zijn.
 • De maximaal toegestane hypotheek op de AOW-gerechtigde leeftijd is 75% van de marktwaarde van de woning. Het toetsmoment hiervoor ligt op het moment van aanvragen van de hypotheek.
 • Als op het toetsmoment boven de 75% van de marktwaarde gefinancierd wordt, dient dit meerdere in een apart leningdeel afgelost te zijn voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom deze afwijking voor de klant verantwoord is.

Rekenvoorbeeld

De maximale hypotheek voor een 57+ klant kan onder voorwaarden worden vastgesteld met een niet-annuïtaire toets. Verruimde financiering? Geef dan aan dat het ‘explain’ is met als reden ‘overig’. Geef in je motivatie aan waarom dit verantwoord is voor je klant.

Rekenvoorbeeld 57+_Ruud en Wilma